L’enquesta

Les dades d’aquest estudi provenen d’una enquesta virtual enviada a professionals de tot el territori català entre el 17 de febrer i el 8 de març de 2020. La voluntat de l’enquesta era exhaustiva per tal d’intentar recollir la opinió de professionals d’àmbits bibliotecaris diferents.

Enllaç a l’estudi complet (PDF)

Hi van respondre un total de 511 titulats en Biblioteconomia i Documentació/Documentació/ Grau d’Informació i Documentació d’entre 21 i 65 anys, franja vinculada a la vida laboral.

La mostra s’ha limitat al territori de Catalunya, intentant donar veu a professionals de tot el país. Els resultats han retornat la següent distribució geogràfica:

Barcelona – 69,1%,
Girona – 14,3%,
Lleida – 8,6% ,
Tarragona – 4,3% ,
Terres de l’Ebre – 3,7%.

Un parell d’exemples de dades que podeu trobar a l’informe

Create your website with WordPress.com
Per començar
%d bloggers like this: